استارتاپ ها


رویدادهای داخل و خارج دانشگاه

قوانین و مصوبات


قوانین و امتیازات در دانشگاه و وزارت

فرم ها


قراردادها و فرم های داخل و خارج دانشگاه

فرآیندها


فرایندهای ارتباط با صنعت در دانشگاه

مشاورین


مالی، تجاری سازی، ثبت اختراع

ثبت اختراع


ثبت داخل و خارج کشور و ثبت طرح صنعتی
IMAGE بررسی طرح های محصول محور در دانشکده ها
سه شنبه, 16 ارديبهشت 1399
با همکاری مسئولین دفاتر نواوری و ارتباط با صنعت دانشکده ها طرح های فناورانه و... ادامه مطلب ...
IMAGE پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه
یکشنبه, 11 اسفند 1398
پارک علم و فناوری سلامت مشهد که اسفندماه 97 مجوز اولیه خود را اخد نموده بود... ادامه مطلب ...
محصولات فناوران دانشگاه
شرکتهای مستقر در مراکز رشد و شرکتهای خارج از مراکز رشد

افتخارات دانشگاه

شرکت های تحت پوشش مراکز رشد یا خارج از مراکز رشد، شرکتهایی هستند که با مجوز دانشگاه مشغول فعالیت هستند. این مجوز به معنای حمایت از تجاری سازی محصولات این شرکتها می باشد و مجوز اصلی دراختیار سازمانهای مربوط از جمله سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت ارتباطات و غیره است. دسته بندی شرکتهای بدین شرح می باشد:.
  • دارویی شامل داروی سنتی، طبیعی و مکمل
  • آرایشی بهداشتی
  • تجهیزات پزشکی
  • نرم افزارهای آموزشی و اپلیکیشن های حوزه سلامت